Звіт директора за 2017/2018 н.р.

 
 

Звіт директора за 2017/2018 н.р.
Трудівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Кілійської районної ради Одеської області

 

вул. Ушакова, 10. с. Трудове, Кілійський р-н, Одеська обл.,

68338, тел. (048)43-33-2-40, е-mail: trudivskashkola@ukr.net  Код ЄДРПОУ 34211328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ   ДИРЕКТОРА

ТРУДІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

КІЛІЙСЬКОЇ   РАЙОННОЇ    РАДИ    ОДЕСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

НА  ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНИХ   ЗБОРАХ   ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

ЗА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Трудове - 2018

Освіта – найважливіший із земних благ, якщо вона найвищої якості.

 Інакше вона абсолютно даремна.

 

 Редьярд Кіплінг.

    У своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

    Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівники навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами колективу навчального закладу. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

 

2. Загальна інформація про школу

Рік заснування

1984 рік

Директор школи

Трохимчук Анастас Миколайович, освіта вища, за фахом учитель історії та суспільствознавства, спеціаліст першої  кваліфікаційної категорії. Заклад очолює з жовтня 2008 року.

Контингент учнів

На кінець 2017/2018 навчального року у 11 класах навчається 120 учнів, з них 1 – 4 класів – 39 учнів, 5 – 9 класів – 53 учні, 10 – 11 класів – 28 учнів.  Випускників 9 класу – 13 учнів, з них претендентів на свідоцтво з відзнакою - 1, випускників 11 класу – 17 учнів, з них претендентів на нагородження золотою медаллю - 0 учнів, срібною – 0 учнів. 15 учнів 11 класу беруть участь у проходженні державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, 2 учні не зареєстровані для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Мова навчання

Українська мова

Педагогічний колектив

 Педагогічний колектив нараховує 16 педагогів, з них усі 16 мають вищу освіту. Вищу кваліфікаційну категорію мають 6 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 6 вчителів, ІІ кваліфікаційну категорію – 4 вчителі, категорію.

Забезпечення харчуванням

 Гарячим безкоштовним харчуванням на кінець 2017/2018 навчального року  було  забезпечено 39 учнів початкових класів та 3 дітей пільгових категорій – 2,5% від загальної кількості учнів школи. За рахунок батьківської плати харчується 78 учнів.

Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників як умова підвищення якості освіти через впровадження інтерактивних технологій у систему навчання». Учителі школи беруть активну участь  у районних конкурсах, засіданнях методичних об'єднаннях, районних семінарах.

     Педагогічний колектив школи постійно працює над удосконаленням фахової майстерності при підготовці до інтерактивних засідань педагогічної ради,  відпрацьовуючи при підготовці систему роботи по здійсненню індивідуального підходу до особистості дитини, на кожному уроці з урахуванням вікових категорій для підвищення рівня якості освіти відповідності форм і методів викладання європейським стандартам, удосконалення самостійних методів навчання учнів (педагогічна рада «Роль та місце інтерактивних форм організації діяльності учнів у навчально-виховному процесі», заступник директора Сас Т.А.)

Гурткова робота

Працює секція дитячо-юнацької спортивної школи: баскетбол.

 

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів – 14 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас (11 ПК), спортивна зала, гімнастичний та футбольний майданчики, 2 майстерні, їдальня, сучасно обладнана актова зала .

Бібліотечний фонд налічує 11400 примірників художньої та навчальної літератури.

 

3. Кадрове забезпечення

    Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу установлюються відділом освіти Кілійської районної державної адміністрації на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти.

    Кадрове забезпечення –закладу загальної середньої освіти здійснюється в повній відповідності з навчальними планами  закладу.

    У 2017/2018 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 100%; 43 штатні одиниці (заступник директора з навчально-виховної роботи – 1,5; педагогічних працівників - 16; працівників з числа обслуговуючого персоналу - 19).

    Варто відзначити склад постійних педагогічних працівників.

    Учителі Трудівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кілійської районної ради Одеської області – усі 16 мають вищу освіту, не за фахом працює Бондаренко М.К.

    Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію.

   У навчальному закладі працює 16 педагогічних працівників.

   Розподіл педагогічних працівників за фахом і кваліфікаційними категоріями:

Навчальний предмет

Усього вчителів

Кваліфікаційна категорія

Педагогічне звання

Нагороди

спец

ІІ

І

вища

Старший вчитель

Вчитель-методист

Вчителі початкових класів

4

 

3

1

 

 

 

 

Вихователі ГПД

1

 

 

1

 

 

 

 

Українська мова та література

3

 

 

2

1

 

1

 

Російська мова, зарубіжна література

2

 

 

 

2

 

2

 

Математика

1

 

 

 

1

1

 

 

Хімія, біологія

1

 

 

 

1

 

 

 

Географія

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Історія, правознавство

1

 

 

1

 

 

 

 

Фізична культура

1

 

 

1

 

 

 

 

Музика

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації закладу загальної середньої освіти, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.

    Атестація педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової  й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).

    Перспективний план підвищення освітнього рівня 

2015/2016

2016/2017

2017/2018

замовлено

фактично

замовлено

фактично

замовлено

фактично

3

3

3

3

2

2

    Атестація педагогічних працівників

2015/2016

2016/2017

2017/2018

1

3

4

    Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.

    Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація закладу загальної середньої освіти та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:

-   вивчати професійні якості вчителя;

-   враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології:

-   неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;

-   максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;

-   створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

    Звіт про атестацію вчителів 2017/2018 н. р.

Категорія, звання

Встановлено

Відповідність

Всього

Вища

 

2

2

І

1

1

2

ІІ

 

 

 

Спеціаліст

 

 

 

Учитель-методист

1

 

1

Старший учитель

 

 

 

 

    Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи школи.

    Пріоритетними напрямами системи підвищення кваліфікації є:

-   формування ключових компетенцій (17%);

-   моніторинг якості освітньої діяльності (23%);

-   впровадження нових технологій навчання й виховання в умовах профілізації старшої школи (20%);

-   самоосвітня діяльність педагога (15%);

-   залучення кадрів до творчої роботи (12%);

-   психолого-педагогічних супровід освітньої діяльності (13%).

   Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й важливою ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.   

4. Методична робота

   У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив школи працював над методичною проблемою: «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників як умова підвищення якості освіти через впровадження інтерактивних технологій у систему навчання».

    Загальношкільна проблема відіграє роль своєрідної ланки, що інтегрує в одне системне ціле всі підрозділи методичної структури школи.

    За допомогою єдиної проблеми пов’язані не тільки потреби й результат, а й засоби, етапи реалізації, які відповідають визначений цілі. Школа має альтернативу художньо-естетичного спрямування.

    У  закладі загальної середньої освіти функціонує 1 комп’ютерний клас, де встановлено 11 комп’ютерів 2017 року. Усього в закладі 19 комп’ютерів. Встановлені комп’ютери у  кабінеті української мови та літератури, історії, математики, адміністрації школи,  педагога-організатора, бібіліотеці. У цьому навчальному році в закладі встановлено Wi Fi. У школі є один принтер, один ксерокс, один мультимедійний проектор. Право на користування технікою мають усі педагогічні працівники, під контролем особи, відповідальної за кабінет. Адміністрація закладу вільно володіє навичками з ІКТ. З метою оптимізації адміністративної роботи дирекцією застосовується спільна робота з документами, з метою створення єдиного інформаційного простору закладу розширена локальна мережа. Це значно полегшує обсяг роботи працівників закладу,  зручно для учнів, вчителів, батьків.

        Директором школи особисто контролюється робота шкільного сайту. На сайті представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, сторінка з історії школи, шкільне життя. Сайт оновлюється секретарем закладу Ігнат Н.Н.

    На початку навчального року було видано наказ по закладу від 26.09.2017   № 35 «Про організацію науково-методичної роботи з педпрацівниками у 2017/2018 навчальному році».

   З метою організації підвищення науково-методичного рівня вчителів проведено педагогічні читання з наступних тем:

-       самоосвіта в системі формування професійної компетентності педагогів;

-       формування психологічних якостей особистості.

    З метою ознайомлення вчителів із системою і досвідом роботи вчителів, класних керівників, вихователя групи продовженого дня були проведені й проаналізовані відкриті уроки, виховні заходи.

    Важливе значення в методичній роботі мало вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду. Заслуговує досвід роботи вчителя російської мови Сас Т.А.

Постійно здійснювався супровід інноваційної діяльності, а саме: надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення інноваційної діяльності педагогічними працівниками школи, організаційно-методична допомога в створенні презентаційних матеріалів, підтримка в апробації навчальної літератури,  організаційно-методичний супровід створення авторських програм вчителями, оновлення електронних банків даних про здійснення інноваційної діяльності вчителями. Епізодично використовують інноваційні технології навчання такі вчителі:

-  інтерактивні технології навчання - вчитель російської мови Сас Т.А.;

- інформаційно-комунікативні технології навчання - вчитель географії коломієць Г.О.;

- технологія проблемного навчання -  вчитель біології та хімії Усатенко О.Ю.;Создан 11 сен 2018